Back to top
Аристид Бриан (1862 – 1932 г.)
Френски политик
Франция, 20-те години на 20-и век
Исторически картинен архив Granger / Alamy Stock Photo

По време на Събранието на Обществото на народите от 7 септември 1929 г. френският министър Аристид Бриан призовава европейските държави да заклеймят единодушно войната и да преследват политика на разоръжаване. Това е първият случай, когато европейска държава поема инициативата да предложи съвместни европейски действия.