Back to top
Парен чук на Джеймс Насмит
Великобритания, ок. 1850 г.
Копие
Science Museum, Лондон, Обединено кралство

Индустриализацията и въвеждането на механизираното производство променят коренно условията на труд на хората в Европа.