Back to top
Евромонета, възпоменаваща комунистически партизански командир
Словения, 2011 г.
Метал
© European Union 2016 / Дом на европейската история, Брюксел, Белгия

На тази евромонета е изобразен словенецът Франц Розман – комунист, борил се смело срещу нацистката окупация на своята страна. Червената звезда на гърдите му – символ на комунизма – стои редом със звездите на ЕС.