Back to top
Детска обувка, предпазена от водата
Зарзис, Тунис
Съхранена от Лихидеб Мосен
© European Union 2016 / Дом на европейската история, Брюксел, Белгия

В течение на втората половина на 20-и век Европа се превръща от континент на емиграция в континент на имиграция. С ограничаването на законната имиграция от 80-те години на 20-и век насам започва да нараства незаконната имиграция. Предметите, разхвърляни чак до крайбрежието на Тунис, са трагичен символ на незавидната участ на мигрантите.