Back to top
„Революцията на карамфилите“
Лисабон, Португалия,25 април 1974 г.
Едуарду Гажейру
Снимка
Репродукция
Едуарду Гажейру, Португалия

Военен преврат през 1974 г. сваля от власт управляващата хунта в Португалия. Армейските офицери, чиято цел е да проведат демократични и икономически реформи и да поставят началото на процеса на деколонизация, впоследствие получават подкрепата на португалската общественост. Събитията, известни под наименованието „Революция на карамфилите“ заради цветята, които войниците носят в оръжията си, протичат по предимно мирен път и страната поема по пътя на демокрацията.