Back to top
„Абортът. Кога жените ще могат да решават?“
Белгия, 1976 г.
Корица на списание
Репродукция
Institut d’Histoire ouvrière, économique et sociale, Серен, Белгия

През 70-те години на 20-и век жените все по-често насочват вниманието на обществеността към все още съществуващото неравенство между половете. Въпреки че повечето от тях имат правото да гласуват, те продължават да се сблъскват с дискриминация и с ограничения на своите свободи в обществения и в личния си живот. Феминизмът се налага като активно движение, което се стреми да сложи край на патриархалното господство и да извоюва действително равенство в обществото.