Back to top
Европа и Япония раздробяват Китай
Le Petit Journal, Париж, Франция, 1899 г.
Анри Майер (1844 – 1899 г.)
Карикатура
Дом на европейската история, Брюксел, Белгия

Cartoon
House of European History, Brussels, Belgium

Участниците в Берлинската конференция (1884 – 1885 г.) определят основните правила за разпределянето на континента Африка между европейските сили, без самите африканци да участват в този процес по какъвто и да е начин. Към края на 1900 г. само три държави са все още независими. Европейските сили също така искат да си поделят и Азия.