Back to top
„Издигане на барикади“
Германска конфедерация, ок. 1850 г.
Конструктор
Дърво, хартия
© European Union 2016 / Дом на европейската история, Брюксел, Белгия

Революционерите в цяла Европа отправят предизвикателство към аристократичните привилегии и традиционните порядки. По-конкретно, революциите от 1848 и 1849 г. са важен етап от борбата за равенство, самоопределение и права на човека – цели, които имат силен отзвук и в днешно време.