Back to top
Карта на света
Китай, 2012 г.
SinoMaps Press
© European Union 2016 / Дом на европейската история, Брюксел, Белгия

Нашето виждане за света обикновено се определя от това къде живеем. Това става пределно ясно от картите, създадени извън Европа: континентът изглежда неочаквано далечен и малък.