Back to top
„Отпадъците за една година, събрани в буркан“
Марк Сотле, активист, който води начин на живот без отпадъци. Работил в „Zero Waste Belgium“ в периода 2018 – 2022 г.
Брюксел, Белгия, 2016 г.
Дом на европейската история, Брюксел, Белгия
Фотография 2022 г. от Regular Studio, © EU, Европейски парламент

Как можем, като отделни личности и като общество, да се противопоставим на безкрайното натрупване на отпадъци?