Back to top
Dan Mladosti

Dan Mladosti

(Ден на младежта)

Novi kolektivizem (NK)

Социалистическа република Словения, Югославия, 1987 г.