Back to top
Изображение от станция за дизайн на плакати

Интерактивната игра „Да направим плакат заедно!“ приканва посетителите да създадат свой собствен плакат, като използват визуални фрагменти от някои плакати в изложбата, създават оригинални лозунги и следват правилата за дизайн, за да получат силен плакат, готов за показване на екрана на изложбата.