Back to top
©-Studio Harm Rensink

В следващия раздел „Прегради и връзки“ се разглежда двойният характер на границите, фактът, че те могат да бъдат както физически, така и концептуални, конструирани или физически прегради. Европа заема централно място в продължаващите дебати относно миграцията и правата на човека, от една страна, и националния суверенитет и протекционизма, от друга страна. Тя се разглежда както като убежище за правата на човека, така и като жестока крепост. Културните прояви, спортът, фестивалите и панаирите имат за цел да отразят идеалното общество, като спомагат за определяне на социалните, културните, икономическите и частните аспекти на европейската идентичност.