Back to top
©-Studio Harm Rensink

Въведението описва ролята на плакатите в европейския обществен живот и приканва посетителите да обмислят различни подходи към континента както като географски район, така и като концепция.