Back to top
Временна изложба „Неспокойна младост“ – обиколка с акценти

През изминалите седемдесет години, от зрители младите хора в Европа се превърнаха в творци на историята. Докоснете се до четирите части на експозицията с този видеоклип.