Back to top
СПИН мозайка от спомени – интервю за „Неспокойна младост“

Предмет, дарен на Дома на европейската история от нидерландската секция на проекта „Мемориално одеяло за СПИН“.