Back to top
„Бага Нимба“ - Нийи Олагунджу (р. 1981 г.), Обединено кралство – Нигерия, 2019 г., Скулптура. Изкуствено остарено дърво и позлатен бронз
© Дом на европейската история, Брюксел, Белгия

Колониално наследство

В продължение на векове европейското колониално владичество над обширни територии и региони по целия свят носи богатство и ресурси в Европа, оставяйки местното население потиснато и тънещо в бедност.

Скулптурата на Нийи Олагунджу изразява сломеността на идентичността в резултат на травмиращите изживявания по време на колониализма. Предмети с духовно, религиозно, социално или обществено значение се оказват експонати в европейски музеи. Това присвояване и асимилиране на африканската история, култура и традиции нарушава първоначалното значение на предмета и води до историческа безродност.

Някои европейски държави започнаха да разследват музейните си колекции сред призиви за връщане на предмети със спорна история.