Back to top
© Кралски мемориален музей „Албърт“

Пол Моуланд

Пол Моуланд, екипът на Freemoovement (Свободно движение) и техните доброволци доставяха с велосипед и ремарке топла храна на бездомни, лекарства, книги от библиотеката на Ексетър, пакети храни и основни стоки за хора, пострадали финансово и емоционално. Те изградиха партньорства с множество общностни организации, включително религиозни групи, като някои примери за това са St Thomas Food Fight и St Thomas Medical Centre. Пол стана и домакин на спешни онлайн заседания във връзка с COVID-19 за градските райони Сейнт Томас, Алфингтън и Ексуик. Техният принос за град Ексетър е огромен. — Номиниран от Клоуи Пули