Back to top
© Кралски мемориален музей „Албърт“

City Community Trust (Градски общностен тръст, CCT)

CCT е водещата благотворителна организация в Ексетър, работеща в партньорство с футболния клуб „Ексетър Сити“, и предоставя редица дейности на хора от всички възрасти, насочени към здравето, образованието, благосъстоянието и физическата активност. По време на кризата с COVID-19 CCT насочи вниманието си към укрепването на услугите за подкрепа тук в Ексетър и Източен Девън. През целия май те отговаряха на искания за доставка на хранителни стоки и лекарства на най-уязвимите в общността и сега подкрепят уязвими хора, които се пазят от зараза. Джейми Витълс, Анди О’Дохърти и целият екип на CCT бяха номинирани от общинсикя съветник Питър Холанд.