Back to top
©

Covid-19: Инфодемия

Както посочва Световната здравна организация: „Избухването на епидемията от 2019-nCoV и ответните действия бяха придружени от масивна информационна епидемия („инфодемия“) – прекалено много информация, понякога точна, а друг път – не, което затруднява хората да намерят доверени източници и надеждни насоки, когато се нуждаят от тях.“

Какво обаче представлява „инфодемия“ и каква е връзката ѝ с пандемията от Covid-19? В това интервю Александър Алафилип от EU DisinfoLab обсъжда информационната асиметрия, дезинформацията и конспиративните теории във връзка с избухването на пандемията от коронавирус. Той очертава въздействието им върху обществата и медиите, както и стъпките, които хората могат да предприемат, за да намалят разпространението на „инфодемията“.