Back to top
© Дом на европейската история, Белгия

„Историята на един предател“, плакат, разясняващ делото „Драйфус“ - Франция, 1899 г.

През 1894 г. е намерен документ, в който някой предлага да продаде на Германия френски военни тайни. Престъплението не може да остане ненаказано. Набързо се съставя обвинителен акт срещу Алфред Драйфус, единственият еврейски офицер в генералния щаб на френската армия. Въз основа на подправени документи, „тайно досие“ и преувеличени „експертни становища“ Драйфус е признат за виновен за държавна измяна и е осъден на разжалване и безсрочно депортиране. Делото „Драйфус“ разединява Франция, подклажда антисемитизма и разкрива възможностите за манипулиране на предубежденията на съдебната система.