Back to top
© Дом на европейската история, Белгия

Медна гравюра на „Лебедовата песен на Осиян“ от Йохан Фредерик Клеменс - Копенхаген, 1787 г.

Историята, литературата и изкуството се превръщат във важни политически инструменти за изграждането на националните идентичности в Европа през 18-и и 19-и век. Необходимостта да се „запълнят празнотите“ води до многобройни фалшификации. Всяко „откритие“ проследява историята на нацията до възможно най-далечен момент в миналото и обявява нейното културно превъзходство. В много от тези истории, разказани от национален „Омир“, се твърди, че дадена нация е люлката на индоевропейската цивилизация. Дори и след като се докаже, че са неверни, тези истории продължават да оказват значително влияние.