Back to top
© Les silos, maison du livre et de l'affiche, Ville de Chaumont, Франция

Молитвеник, в който илюстрация изобразява Свети Марциал по време на размножаването на самуните хляб - Бургундия, след 1481 г.

Летописецът Адемар Шабански твърдял, че Свети Марциал, архиепископ от III в., погребан в Лимож, всъщност е бил един от апостолите. Адемар убедил много хора в това и по този начин повишил престижа на абатството „Свети Марциал“, но скитащ монах, Бенедикт от Киуза, оспорил тази история, която не се потвърждава изобщо от по-ранната християнска традиция.