Back to top
© Sven Beham

Впечатления от Ругел – „Плакати и обявления“

Пощенски клон в община Ругел.

Вляво: Информация относно новото ограничено работно време, валидно от 20.04.2020 г.  Преди това пощенският клон е бил затворен.

Вдясно: Съобщение и изискване за поддържане на дистанция и за извършване по възможност на безналични плащания.