Back to top
© Mikko Patrikainen, Museovirasto

Участници в колективния танц „Poikkeusliike“ („Извънредни движения“) в квартал „Руохолахти“ в Хелзинки, 27 март 2020 г. Хора от цяла Финландия участваха в онлайн танцова проява, като танцуваха едновременно в продължение на 20 минути на място по свой избор.