Back to top
© Sakari Kiuru, Museovirasto

Час по природознание в парк „Синебрюкоф“ за учениците от трети клас (паралелка Б) от немското училище в Хелзинки (Deutsche Schule Helsinki), 26 май 2020 г. Когато училищата отвориха вратите си отново в средата на май, някои паралелки провеждаха занятията си на открито, а други – в сградата на училището. На заден план е учителката за деца със специални образователни потребности, Анмол Догар.