Back to top
Засвидетелстване на солидарност в отговор на подобни актове, Валенс, Франция, края на март 2020 г.

Дори като герои или светци, медицинските работници се срещат и със страх и недоверие. В няколко европейски държави медиите съобщават за прояви на дискриминация или агресия спрямо медицински персонал, например от съседи, които се страхуват, че ще бъдат заразени. За щастие подобно поведение често е компенсирано със засвидетелстване на подкрепа и солидарност.

Дарено на Дома на европейската история, Брюксел.