Back to top
Защитни маски със стикер Totul va fi bine (Всичко ще бъде наред), Бая Маре, Румъния, март 2020 г. © The Centre for Research and Training of North University, Бая Маре, Румъния

Центърът за изследвания и обучение към Северния университет набира средства, за да подпомогне регионалната болница в Бая Маре, Румъния. Доброволците събират пари за производството на 310 защитни маски, украсени с този стикер, и два вентилатора.