Back to top
© Gašper Lešnik

Затворена детска площадка в центъра на парка

За да се предотврати по-нататъшното разпространение на инфекциите, се забрани достъпът до детските площадки. Компетентните служби ги запечатаха с лента.