Back to top

МИСИЯ И ВИЗИЯ

ВИЗИЯ

Домът на европейската история има за цел да се превърне във водещ музей, посветен на транснационалните явления, белязали нашия континент. Разглеждайки историята от европейска гледна точка, той свързва и сравнява събитията, на които всички са били свидетели, и различните им тълкувания. Музеят се стреми да насърчи в цяла Европа изучаването на транснационалните перспективи.
 

МИСИЯ

Домът на европейската история е форум за учене, размисъл и дебати, достъпен за аудитория от всички поколения и от всякакъв произход. Нашата основна задача е да задълбочим познанията за европейската история в цялата ѝ сложност, да насърчим обмена на идеи и да изследваме с критичен поглед общоприетите представи.

Музеят представя историята на Европа по начин, който хвърля светлина върху многообразието от гледни точки и тълкувания. Той съхранява общата памет, както и спомени, които разединяват. Музеят представя историята на европейската интеграция и нейните основи и събира експонати за тази цел. Домът на европейската история е създаден като проект на Европейския парламент и е част от възможностите, предлагани на посетителите на Парламента, но е независим от академична гледна точка.

Нашата транснационална колекция и нашите изложби и програми са източник на неочаквани и стимулиращи впечатления. Чрез активни контакти и партньорства се стремим да укрепим европейското измерение в дебатите и изложбите за историята, както и в нейното изучаване. Като място за срещи и обмен Домът на европейската история предлага многостранни тълкувания на миналото и по този начин изгражда мостове към явления и въпроси, актуални в днешна Европа.