Back to top

КОНТАКТ

За информация как да стигнете до Дома на европейската история и практически въпроси, вижте страницата за обща информация.
Би трябвало да успеете да намерите отговор на почти всички Ваши въпроси в нашия раздел „Често задавани въпроси“.
Пощенски адрес: House of European History, European Parliament, Rue Wiertz 60, 1047 Brussels.

За да получавате информация от Дома на европейската история във връзка със събития, посещения и изложби, моля, абонирайте се тук.

С въвеждането и подаването на информацията във формуляра по-долу изразявате съгласие с обработката на Вашите данни съгласно информацията, обяснена в правната забележка.