Back to top

Когато стените говорят!

Плакати: популяризиране, пропаганда и протест

30 април 2022 г. — ноември 2022 г.

Илюстрираният плакат е роден в Европа в края на 19-и век, отразявайки един все по-комерсиализиран свят, а по-късно и противоречащи си политически идеологии. Благодарение на впечатляващия си размер и присъствие плакатите доминират в публичното пространство и спомагат за оформянето на градската среда. Така плакатите са ефимерни, създават се за конкретен момент, но много елементи се рециклират и резонират в културната памет и до днес. От пропагандата на световните войни и Студената война до експлозията на културния обмен, туризма и появата на многогласни социални движения след Втората световна война, сложните слоеве на европейското разделение и единство се разкриват в „Когато стените говорят“ чрез набор от плакати от колекцията на Дома на европейската история. Те отразяват развитието и трансформацията на публичната сфера в европейските градове, като проучват значителните промени в историята на дизайна на европейските плакати, техните транснационални паралели, корелации и взаимовръзки.

Съдържание на изложбата

Въведението

Бурни времена и единство

Прегради и връзки

Активизъм и протест

А след плаката?

Педагогическо резюме