Back to top

Пътуваща изложба Fake For Real („Фалшиви или истински“)

ОПИСАНИЕ

Изложбата на Дома на европейската история тръгва на път: Fake For Real. История на подправянето и фалшифицирането


Митът разказва, че древните гърци използвали дървен кон, за да измамят враговете си и да проникнат в Троя. През вековете – по време на война, в политиката, икономиката и други сфери на човешката дейност – фалшифицирането и измамата се използват, за да постигат техните създатели своите цели. „Fake For Real:„ “История на подправянето и фалшифицирането“ е изложба, която изследва тези теми в продължение на повече от година в Дома на европейската история, в Брюксел. Сега ѝ предстои да тръгне на обиколка.

 

 

Изложбата представя фалшификациите в историята. Тя разглежда специфичните исторически обстоятелства, които обясняват техния вид, както и какви интереси и мотиви стоят зад тях, и въздействието, което са оказали. Изложбата показва също така как в крайна сметка тези фалшификати са били изобличени. Хронологично подредена в шест големи теми, Fake for Real показва повече от 50 артефакта от колекцията на Дома на европейската история. Тя включва също филми и интерактивни игри.

 

Какво показваме?

Всеки казус разказва история на фалшифициране и измама: от предполагаемото дарение на Константин – манипулираните биографии на средновековни християнски светци, до подправени произведения на изкуството и фалшифицирани потребителски стоки. Изложбата представя широк спектър от различни предмети, произведения на изкуството, изображения и важни исторически документи, карти с въображаеми територии, трактати по магьосничество и фалшиви доказателства, използвани, за да бъде обвинен в шпионаж един френски артилерийски офицер – случаят останал в историята като аферата „Драйфус“. Последната част от изложбата, озаглавена „Ера на постистината?“, е интерактивно пространство с игри и видеоклипове, където посетителите могат да проверяват фактите, да вземат решение какво да се публикува или цензурира и да изпробват иновативен „информационен балон“, за да разберат как работят социалните медии. Изложбата завършва с настоящата „инфодемия“ около Covid-19 и разглежда дезинформацията относно пандемията. Всички експонати показват нещо тъжно и уникално за това как искаме да разберем света или умишлено да го представим невярно.

 

Посетителите

Изложбата насърчава посетителите да размишляват как се говорят неистини и как се създават фалшификати и с каква цел. Тя също показва, че в крайна сметка благодарение на критичното мислене, науката или просто любопитство тези фалшификации биват демаскирани. Fake for Real предлага поглед отвътре към различните значения, придавани през вековете на истината, фалшификатите и доказателствата.

Мотивите, стратегиите и инструментите, използвани от измамниците и фалшификаторите, се раждат в специфични политически и социални обстоятелства. Въпреки това, предразположението на хората да вярват във фалшификати, както и целите, които стоят зад заблуждаването на другия, изглежда са универсални. Ето защо основните цели на изложбата са да насърчава медийната грамотност, да укрепва критичното мислене чрез исторически примери и да даде на посетителите идеи как да се справят с дезинформацията в наше време.

 

Кои сме ние

Домът на Европейската история отвори врати през май 2017 г. в европейския квартал в Брюксел. Неговите постоянни изложбени галерии потапят посетителите в историята на XIX и XX век и развитието на европейската интеграция. Музеят възприема трансевропейска гледна точка, която изследва многообразието на континента и различните тълкувания на неговата история. Научете повече за нас и за изложбата Fake for Real в Брюксел.

 

 

Практическа информация

Вид на изложбата: Завършена в себе си изложба с музейни експонати, интерактивни елементи и мултимедия
Вид на приемащата институция: Музеи или центрове с музейни функции и библиотеки

Минимални условия, които трябва да бъдат изпълнени от приемащата институция:
• Местен партньор, говорещ английски език
• Подходящ персонал с умения за боравене с експонатите
• Технически персонал и опитни преподаватели за осъществяване на образователни програми
• Възможна висока посещаемост

Разходи за наем: Изложбата се предоставя безплатно
Продължителност: Минимум 3 месеца
Необходима площ: Минимум 300 m²
Свободни дати: След септември 2023 г. – до декември 2026 г.
Разходи, поети от приемащата институция: Еднопосочно транспортиране и застраховка на изложбата в рамките на помещенията на приемащата институция, поддръжка на място, местна рекламна кампания, временно съхранение, ако е необходимо
Принос на Дома на Европейската история: Всички необходими материални активи: експонати, текстове на изложбата на 2 или 3 езика (английски + 1 или 2 местни езика), витрини, инсталации, дизайн, аудио-визуално и осветително оборудване
Партньорство: Домът на европейската история е отворен за сътрудничество с музея домакин с цел допълване на изложбата с прояви и допълнителни екрани.

 

За връзка: Raluca Neamu — ръководител на проекта, Пътуваща изложба/електронна поща – телефон: +32 47 47 01 435

 

СТАТИИ И СЪОБЩЕНИЯ ЗА ПРЕСАТА