Back to top

ЕКИП НА ДОМА НА ЕВРОПЕЙСКАТА ИСТОРИЯ

УПРАВЛЕНИЕ
Constanze ITZEL
Директор на музей
Eva WAGNER
Сътрудник по управлението
УЧЕБНИ УСЛУГИ
Ewa GOODMAN
Началник на отдел „Учебни услуги“
Laurence BRAGARD
Музеен педагог
Teodora BRATU
Сътрудник по организиране на прояви
Guido GERRICHHAUZEN
Музеен педагог
Maarten LELS
Сътрудник по резервациите
Fengan LI
Ръководител на проект (външен)
Johan MOONENS
Ръководител на проект (външен)
Christian URL
Координатор по комуникациите
Pieterjan VAN LANGENHOVE
Сътрудник по обученията
КОМУНИКАЦИЯ
Blandine SMILANSKY
Началник на отдел „Комуникация“
Mark ARLESTRAND
Служител по публикациите
Janos BARSANSZKI
Служител по комуникациите (външен)
Catriona KEEVANS
Служител по комуникациите (външен)
William PARKER-JENKINS
Служител за връзки с пресата (външен)
Tessa RYAN
Служител за връзки с обществеността, комуникациите и връзки с институциите
Tatiana TUMASHIK
Графичен дизайнер (външен)
Nicolas WITHOF
Графичен дизайнер
КУРАТОРСКИ УСЛУГИ
Andrea MORK
Началник на отдел „Кураторски услуги“
Simina BĂDICĂ
Куратор
Kieran BURNS
Куратор
Perikles CHRISTODOULOU
Куратор
Christine DUPONT
Куратор
Stéphanie GONÇALVES
Помощник куратор
Jitka MLSOVÁ CHMELÍKOVÁ
Куратор
Raluca NEAMU
Ръководител на проект (външен)
Philippe PEYREDIEU DU CHARLAT
Помощник куратор
Ana SALVADOR
Ръководител на проект (външен)
Joanna URBANEK
Куратор
Jozef VAN HOVE
Помощник куратор
КОЛЕКЦИИ
Rocío DEL CASAR
Началник на отдел „Колекции“
Allison BEARLY
Специалист по дигитализация на колекциите (външен)
Vladimir ČAJKOVAC
Сътрудник „Административно обслужване и документация“
Hans DE WAEGENEER
Административен секретар
Vasileios GALANAKOS
Консерватор-реставратор и сътрудник при управлението на колекцията
Leticia MARTÍNEZ
Сътрудник по документацията (външен)
Nathalie MINTEN
Консерватор-реставратор и сътрудник при управлението на колекцията
Estela VALLEJO LATORRE
Помощник административен секретар (външен)
РЕСУРСИ
Ron EVERS
Началник на отдел „Ресурси“
Marco BELLOCCHIO
Специалист по контрола на персонала в изложбените пространства
Marc CLAEYS
Разработчик на цифров проект (външен)
Elza CSISZAR-KERTESZ
Финансов сътрудник
Etleva HABILI
Финансов сътрудник
Michel HUBAULT
Технически ръководител
Cécile IGLESIAS GARCIA
Финансов сътрудник
Pirjo KEMPPAINEN
Юрисконсулт
Efstathios KOLOVARIS
Фасилити мениджър
Korana MATETIĆ
Финансов сътрудник
Ollivier ROCHER
Специалист по контрола на персонала в изложбените пространства
Johnny VRIJENS
Специалист по ИКТ приложения