Back to top

Covid-19 оставя своя отпечатък върху историята

Платформа за музеите в цяла Европа

Домът на европейската история лансира проект с работно название „Документиране на Covid“ за събиране на данни за живота в Европа по време на пандемията. Досега в рамките на проекта вниманието беше насочено предимно към аспекти като солидарността, надеждата и чувството за принадлежност. Следващата ни стъпка е да споделим опита и резултатите от разнообразните колекционерски дейности на редица музеи. Всичко това ни дава възможност да осъществяваме връзки и да сравняваме и анализираме преживяното с аудитория от цяла Европа.

Irish Linen Centre & Lisburn Museum - "Covid 19 and Me"

MAS & FelixArchive, Antwerp, Belgium – "Corona-archives"

The National Museum of Lithuania, Lithuania - “Who Will Tell the Story of COVID-19 in the Museum in the Distant Future?”

Museum Foundation for Post and Telecommunications, Berlin, Germany - "Covid Communications"

Галерия „Олдъм“, Обединено кралство – Oldham’s Lockdown Museum (Музей на Олдъм за ограничителните мерки по време на пандемията)

Национален музей на Лихтенщайн, Лихтенщайн –„Ежедневие по време на Covid-19“

Historic England („Историческа Англия“ – Комисия на Обединеното кралство за поддръжка на историческите сгради и паметници), Обединено кралство – #PicturingLockown

Musée de la Vie wallonne (Музей на живота във Валония), Белгия – „Здравната криза в изображения“

Perth Museum & Art Gallery (Музей & художествена галерия в Пърт), Шотландия – „Нашият опит с Covid“

Унгарски музей на открито, Унгария – „Виртуална изложба на маски“

Национален антропологически музей (Мадрид), Испания – „Проекти за Covid“

Национален финландски музей – „Фотографска колекция“

Словенски етнографски музей – „Колекциониране на шеги и вицове за коронавируса“

Музей на графство Монахан, Ирландия – „Документиране на преживяното“

Етнографски музей, Унгария – „Карантинни предмети“

Национален музей на Дания - „Цифрови артефакти“

Музей във Вестхимерланс, Дания – „Моментална снимка на Covid-19“

La Fonderie, Белгия – „Интимен портрет на изолацията“

Музей на Виена – „Проект за събиране на колекция за коронавируса“

Музей на град Любляна, Словения – „Проект Корона“

Национален музей на съвременното изкуство, Румъния – „Карантинна художествена лаборатория UNARTE“