Back to top

СГРАДАТА

Домът на европейската история се намира в сградата „Ийстман“ в парка „Леополд“, в центъра на Европейския квартал в Брюксел. Паркът, с площ от 10 хектара, е открит за обществеността през 1880 г. на мястото на бившата кралска зоологическа градина.

Сградата „Ийстман“ е построена като стоматологична клиника за деца в неравностойно положение с дарение през 1931 г. от американския предприемач и филантроп Джордж Ийстман, изобретател на фотоапаратите „Кодак“. Строителството се извършва в периода 1934 – 1935 г. под ръководството на швейцарския архитект Мишел Полак. През 2008 г. сградата е придобита от Европейския парламент под формата на дългосрочен наем за срок от 99 години.

          

Снимка на оригиналната конструкция на сграда Eastman
Дизайн на сграда на Ийстман

След като е проведен международен архитектурен конкурс, договорът за обновяване на сградата е възложен на архитектурната група Atelier d'architecture Chaix & Morel & associés (Франция), JSWD Architekten (Германия) и TPF (Белгия).

Те изготвят проект за съвременно разширение и обновяват сградата, като запазват историческата естетика. По-специално ремонтът включва строежа на разширение в двора, затворен от три страни, и надстрояването с три етажа на съществуващата сграда.

Така са осигурени 4000 m² за постоянна изложба и 800 m² за организирането на временни изложби, както и помещение за организиране на прояви с капацитет 100 души.

Реставрация на детската чакалня

Художници, възстановяващи чакалнята на децата на Muriel

Помещението в сградата „Ийстман“, което първоначално е служело за чакалня, е било проектирано с оглед на потребностите на посещаващите го деца, като в него са били изложени цветни изображения на животни от басните на френския автор Жан дьо Лафонтен.

Композицията от 10 картини е създадена през 1935 г. от белгийския художник Камий Бартелеми (1890 – 1961 г.) с маслени бои върху 78 m² платно, подсилено с лепило от нишесте. Бартелеми е роден в белгийския регион Гом и следва в Кралската академия за изящни изкуства в Брюксел.

Картините са реставрирани с много любов и са изложени в бившата чакалня, за да могат да бъдат разгледани от посетителите на Дома на европейската история.

Полезни връзки

За по-подробна информация относно сградата „Ийстман“ и изграждането на Дома на европейската история можете да направите справка с документите по-долу, които са достъпни на до 24 езика.