Back to top

Бисквитки

„Бисквитки“ и защита на личните данни

 Предназначение и използване на „бисквитките“

Уебсайтът на Дома на европейската история поставя „бисквитки“ единствено с цел да направи възможни или да подобри определени функции или да подобри процеса на навигация за ползвателя. В никакъв случай Европейският парламент не използва „бисквитки“ за събиране, обработване, разпространение или записване на лични данни.

 Какво да направите, ако не искате да бъдат поставени „бисквитки“ на Вашия компютър?

За някои хора идеята, че се съхранява информация на техния компютър или на тяхното мобилно устройство, е донякъде свързана с нахлуване в личното им пространство, особено когато тази информация се съхранява и използва от трета страна без тяхното знание. Ако предпочитате, възможно е да бъдат блокирани някои или всички „бисквитки“, или дори да бъдат изтрити „бисквитките“, които вече са били поставени, но трябва да знаете, че може да се лишите от някои функции. За да направите това, трябва да промените настройките на Вашия браузър относно личните данни.

Някои оператори, които се явяват трети страни, са разработили програми за предотвратяване на събирането и използването на данни посредством техните модули.

Уебсайтът на Дома на европейската история и „бисквитките“

Наши „бисквитки“

has_js: Тази „бисквитка“ се използва, за да се провери статусът на Вашия браузър по отношение на JavaScript (активен/неактивен) Тя престава да действа в края на всяка сесия.

cookies-agreed: Тази „бисквитка“ запазва предпочитанията на ползвателя относно политиката за използване „бисквитки“. Стойност по подразбиране: „бисквитки“ на трети страни се отказват. Срок на действие: най-много 1 година.

AT Internet:

На уебсайта на Парламента се използват следните „бисквитки“:

atidvisitor: Тази „бисквитка“ се използва, за да се следи функционирането на страниците, посетени от ползвателите на уебсайта на Парламента

idrxvr:  Тази „бисквитка“ се използва, за да се следи трафикът и да се набелязват проблемите, които могат да възникнат, докато посетители използват нашия уебсайт

atredir: Тази „бисквитка“ се използва, за да се съхранява информацията в случай на пренасочване чрез JavaScript

atuserid: Тази „бисквитка“ се използва, за да се съхранява анонимният идентификационен номер на посетителя на уебсайта на Парламента

Може да се използва добавка за отказ на AT Internet. (Страницата може да не е на разположение на Вашия език.)

Повече информация можете да намерите на следната страница в интернет: AT Internet data protection policy.

„Бисквитки“ на трети страни

На уебсайта на Дома на европейската история не се използват „бисквитки“ на трети страни.

Analytics cookies