Back to top

Откривателските пространства за семействата отворени през цялото лято!

Откривателски пространства за семействата

Принцеса Европа и брат ѝ Кадъм водят децата на пътуване във времето в откривателските пространства за семействата. Откривателският маршрут и брошурите за Паспорта за пътуване във времето предоставят на децата възможност за творческо взаимодействие с Дома на европейската история. Пространствата са насочени към децата между шест и десет години и са разположени на четири етажа на музея. Те предлагат специално предназначени за ръчно боравене предмети, нискотехнологични избирателни секции и интерактивни игри за свързване с изложените колекции.

Увлекателни дейности

Различни дейности изправят децата пред предизвикателства и внимателно ги насърчават да се поставят на мястото на хората, представени в изложбите, и да помислят за това колко много проблеми все още са актуални и днес. Обстановката и дейностите позволяват на малки групи от семейни посетители да разговарят и общуват помежду си във връзка с предметите и идеите, с които са се запознали в залите на Дома на европейската история.

Откривателските пространства за семействата позволяват също така на по-младите посетители да се забавляват по време на посещението. Семействата трябва да усетят чрез миризма и допир и да изживеят историята както никога досега, докато откриват миналото на Европа. Дейностите включват ролева игра, представяща пътническа агенция от 60-те години на миналия век, галерия с костюми и покана към посетителите да си представят как подводниците и роботите ще променят нашия свят.

Работно време

Пространствата вече са изцяло отворени по време на нормалното работно време на музея. Предлаганите дейности с подпомагане, като преобличането в костюми и ролевата игра в туристическата агенция, се провеждат в следните дни и часове:

сряда, 14:00 – 17:00 ч.

събота и неделя, 10:30 – 11:30 ч. и 14:00 – 17:00 ч.